Nota de Informare

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și modalitatea în care le utilizăm


Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Această notă de informare explică: modul în care S.C. Eli Lilly România S.R.L. (Lilly) colectează date cu caracter personal despre dumneavoastră, scopurile pentru care le colectează și acele terțe părți cu care le poate partaja. Aceasta explică, de asemenea, drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Această notă de informare se aplică tuturor datelor cu caracter personal prelucrate, indiferent dacă informațiile sunt stocate în format electronic sau pe hârtie. Dacă sunteți o persoană care îngrijește un pacient sau sunteți un profesionist în domeniul sănătății, Lilly vă recomandă să îi informați pe pacienți atunci când raportați un eveniment advers legat de aceștia. În anumite cazuri, prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau conformării cu reglementările aplicabile sau în vederea executării unui contract în care sunteți parte. Utilizăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

în aceste scopuri:

În alte cazuri Lilly poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor legitime ale Lilly privind comunicarea cu dumneavoastră referitor la cererile sau reclamațiile privind produsele Lilly. Aveți dreptul de a refuza toate aceste prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți acționa în acest sens contactându-ne în modul descris în secțiunea „Cum să ne contactați”. Folosim următoarele date personale:

pentru următoarele scopuri:

Operațiunile de prelucrare ale datelor pot include: înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, limitarea, ștergerea, distrugerea sau anonimizarea datelor personale.


Unele informații pot fi obținute de la terțe părți acționând în numele nostru și pot include surse publice și organizații profesionale. Dacă sunteți un profesionist în domeniul sănătății, informațiile dvs. personale pot fi combinate cu informații existente în bazele de date ale clienților noștri, cum ar fi de exemplu asocierile la organizațiile din domeniul sănătății.


Datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de timp necesară îndeplinirii scopurilor legitime în desfășurarea activității, în conformitate cu politicile de păstrare a evidențelor Lilly și cu legile și regulamentele aplicabile.


Motivele pentru care împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal

Este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu alți afiliați Lilly și cu agenții și furnizorii săi din întreaga lume, în scopuri compatibile cu cele identificate în această notă de informare. Toate terțele părți ce au acces la datele dumneavoastră au convenit să protejeze datele și să le folosească numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. De asemenea, ni se poate solicita divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal drept răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, ca de exemplu autorități din domeniul sănătății inclusiv pentru a respecta cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii.


Unde stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră

Putem transmite datele cu caracter personal aparținând dumneavoastră către alți afiliați Lilly din întreaga lume. Acești afiliați pot transmite la rândul lor date cu caracter personal aparținând dumneavoastră către alți afiliați Lilly. Unii dintre afiliații Lilly pot fi situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Cu toate acestea, toți afiliații Lilly sunt obligați să trateze datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu această notă de informare. Pentru a obține informații suplimentare despre temeiul transferurilor și garanțiile pe care Lilly le pune în aplicare pentru transferurile de date cu caracter personal în afara tării, vă rugăm să ne contactați la e-mail privacy@lilly.com sau să vizitați https://www.lilly.com/privacy .


Cum securizăm informațiile

Înțelegem că protejarea informațiilor personale este importantă și folosim garanții fizice, electronice și procedurale rezonabile pentru protejarea datelor pe care le prelucrăm și le stocăm. De exemplu, limităm accesul la datele dumneavoastră numai angajaților autorizați, agenților, contractanților, furnizorilor, afiliaților și partenerilor de afaceri sau altor persoane care au nevoie de astfel de acces la informații pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile atribuite în numele Lilly. Vă rugăm să aveți în vedere că, deși încercăm să protejăm datele pe care le prelucrăm și le menținem, niciun sistem de securitate nu poate preveni orice posibile incidente de securitate.


Drepturile și opțiunile dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita de la noi informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate și părțile către care acestea sunt partajate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita vizualizarea și de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră, de a solicita corectarea sau de a solicita ștergerea acestora. De asemenea, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise unei alte entități sau persoane într-un format electronic, în anumite circumstanțe. Este posibil să existe limitări privind capacitatea noastră de a ne conforma solicitării dumneavoastră.


Cum să ne contactați

Puteți face oricare dintre solicitările de mai sus, contactând-ne la adresa:

S.C. Eli Lilly România S.R.L.

Bucharest Business Park,

Str. Menuetului nr. 12, Corp D,

Sector 1, București, 013713

Tel: 021.402.30.00 Fax: 021.402.30.01

E-mail: data_privacy@lilly.com


Cum să depuneți o plângere

Dacă doriți să adresați o plângere cu privire la modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal puteți contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor la privacy@lilly.com , care va investiga situația. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau credeți că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal fără respectarea cerințele legale, puteți înregistra o plângere la o Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).


Ultima actualizare: Mai 2018


Politică de confidențialitate


Domeniul de aplicare al acestei Politici de confidențialitate pentru website


Protecția datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate are menirea de a vă informa cu privire la informațiile pe care Eli Lilly România S.R.L. le poate colecta despre dvs. și modul în care folosim aceste informații. Această Politică se aplică sit-urilor web (website-urilor) care trimit la această Politică atunci când dați clic pe „Politica de confidențialitate" din subsolul paginii web, precum și aplicațiilor mobile și serviciilor digitale care fac trimitere la această Politică de confidențialitate. În această Politică de confidențialitate ne vom referi la website-urile, aplicațiile și serviciile digitale care pot trimite la aceasta sau care postează această Politică de confidențialitate ca website-uri.


Date pe care le colectăm și modalitatea în care le folosim

Prin acest website putem colecta următoarele date cu caracter personal aparținând dvs.:

De asemenea, putem utiliza datele cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau de reglementare, cum ar fi: raportarea efectelor adverse, în exercitarea drepturilor conferite, pentru arhivarea informațiilor companiei, gestionarea website-urilor, cercetarea și dezvoltarea produselor care sunt în interesul legitim al Lilly.


În cazurile în este permis de lege putem, de asemenea, să îmbunătățim sau să utilizam în mod combinat informații despre dvs., inclusiv informațiile personale și informații despre dvs. obținute de la terți (partajate), în aceleași scopuri de mai sus. Informațiile dvs. pot fi, de asemenea, utilizate pentru profilare în aceleași scopuri partajate mai sus. Puteți ridica obiecții referitor la procesul de profilare efectuat prin decizii automatizate, contactându-ne prin intermediul informațiilor din secțiunea „Cum să ne contactați“ de mai jos.


Cookie-uri și tehnologii similare


Tehnologiile Web beacon

Acest site poate utiliza o tehnologie cunoscută sub numele de web beacon-uri, care permite colectarea informațiilor din istoricul web. Un web beacon este un grafic minuscul pe o pagină web sau într-un e-mail destinat să urmărească paginile vizualizate sau mesajele deschise. Informațiile privind istoricul web sunt adunate atunci când vizitați unul dintre website-urile noastre folosind computerul care găzduiește site-ul nostru (numit un „server web").

Pe anumite pagini web sau în e-mail-urile pe care vi le trimitem, putem folosi o tehnologie numită „web beacon" (cunoscut și ca "etichetă privind acțiunea" sau "tehnologie GIF clară"). Este posibil să folosim tehnologia web beacon pentru a determina ce e-mail-uri trimise de noi au fost deschise și dacă a fost luată o anumită acțiune cu privire la un mesaj. Tehnologia web beacon ne ajută, de asemenea, în analiza eficienței unui website prin măsurarea numărului de vizitatori ai unui website sau a numărului de vizitatori care au apăsat (click) pe elementele cheie ale unui website.


Fișiere de tip Cookie

Acest site poate folosi o tehnologie denumită „cookie". Un cookie este un fișier de date mic pe care un website îl poate plasa pe hard disk-ul computerului, unde sunt păstrate fișierele browser-ului dvs. de internet. Un fișier de tip cookie vă salvează problema reintroducerii anumitor informații în anumite zone de înregistrare deoarece cookie-urile pot fi utilizate pentru a permite unui site să "memoreze" informațiile pe care un vizitator le-a introdus anterior. Un fișier de tip cookie ajută, de asemenea, să vă furnizăm un conținut specific de informații și să urmărim modul în care sunt utilizate secțiunile de pe website. Fișierele de tip cookie pot fi plasate pe calculatorul dvs. atât de noi cât și de terțe părți cu care avem o relație, cum ar fi serviciile de analiză web și serviciile de rețele de publicitate. În cazul celor mai multe browser-e de internet sau alte programe software, puteți schimba setările browser-ului pentru a șterge fișierele cookie de pe unitatea de hard disk a computerului, a bloca toate fișierele cookie sau a primi un avertisment înainte ca un fișierele cookie să fie stocate. Verificați instrucțiunile browser-ului dvs. pentru a afla mai multe despre aceste funcții. Dacă respingeți fișierele cookie, funcționalitatea website-ului poate fi limitată și este posibil să nu puteți profita de multe dintre caracteristicile website-ului.


Do Not Track

Există diferite modalități prin care puteți împiedica urmărirea activității dvs. online. Una dintre acestea vizează stabilirea unei preferințe în browser-ul dvs. care avertizează website-urile pe care le vizitați, cu privire la faptul că nu doriți să se colecteze anumite informații despre dvs. Acesta este denumit semnal "Do-Not-Track" ("DNT"). Vă rugăm să aveți în vedere că în prezent, website-urile noastre și resursele web nu răspund acestor semnale de la browser-ele web. În acest moment, nu există un standard universal acceptat pentru ceea ce ar trebui să facă o companie atunci când este detectat un semnal DNT.


Preferințe privind fișierele cookie

Alianța Europeană a Publicității Digitale Interactive (EIDAA) gestionează un website unde cetățenii pot renunța la publicitatea întemeiată pe interesul unora sau tuturor companiilor de publicitate din rețea care participă la program. Puteți găsi informații despre EIDAA aici : www.youronlinechoices.eu www.youronlinechoices.eu.


Motivele pentru care informațiile dumneavoastră sunt transmise către terți


Putem împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu agențiile, contractanții sau partenerii noștri în legătură cu activitatea pe care o desfășoară sau cu alte entități ale companiei Lilly, prin trimiterea de e-mailuri, gestionarea datelor, găzduirea bazelor de date, furnizarea de servicii de prelucrare a datelor, astfel încât să putem îmbunătăți sau adăuga date despre dvs. de la aceste alte entități. Acești agenți, contractori sau parteneri sunt limitați să nu utilizeze aceste date în alt mod decât acela de a oferi servicii pentru noi sau servicii pentru colaborarea în care sunt angajați cu noi (de exemplu, unele dintre produsele noastre sunt dezvoltate și comercializate prin acorduri comune cu alte companii).


Vom împărtăși informații personale pentru a răspunde la citații sau la alte solicitări justificate de informații ale autorităților publice, inclusiv pentru a satisface cerințele de securitate națională sau de aplicabilitate a legii, pentru a asigura securitatea conexiunii la internet sau acolo unde legislația aplicabilă impune acest lucru. În situații deosebit de rare în care se pune problema securității naționale, de stat sau a companiei, ne rezervăm dreptul de a împărtăși cu autoritățile publice corespunzătoare întreaga noastră bază de date cu vizitatori și clienți.


De asemenea, putem furniza datele dvs. cu caracter personal unei terțe părți în legătură cu vânzarea, cesiunea sau alt transfer al afacerii privind un website la care se referă datele, caz în care vom solicita unui astfel de cumpărător să accepte să trateze informațiile personale în conformitate cu această Politică de confidențialitate.


Google Analytics

Google Analytics poate fi folosit pentru a ajuta website-ul nostru să funcționeze mai bine și pentru a ne ajuta să înțelegem ce părți ale website-ului sunt utilizate. Google Analytics utilizează instrumente tehnice, cum ar fi cookie-urile primare și codul JavaScript, pentru a colecta informații despre vizitatori. Serviciul Google Analytics urmărește vizitatorii site-ului care au activat JavaScript. Google Analytics urmărește anonim modul în care vizitatorii interacționează cu un website, inclusiv de unde provin ei și acțiunile lor pe un website. Google Analytics colectează informațiile de mai sus de la utilizatori.


Aceste informații sunt utilizate pentru administrarea și actualizarea website-ului; se va evalua, de asemenea, dacă vizitatorii site-ului îndeplinesc așteptările privind datele demografice ale site-ului; se va determina modul în care „publicul cheie” navighează în cadrul conținutului web.


Fișierele cookie primare (cum ar fișierul cookie Google Analytics) și fișierele cookie terțe (cum ar fi cookie-ul DoubleClick) vor fi utilizate pentru a raporta modul în care afișările dvs. de anunțuri, alte utilizări ale serviciilor de anunțuri și interacțiunile cu aceste afișări de anunțuri și servicii de anunțuri sunt legate de vizitele pe acest website.


A. Consimțământ de tip Opt-Out:
Google analytics asigura mecanismul “opt-out" de obținere a consimțământului pentru vizitatorii site-ului web care nu doresc ca datele lor să fie colectate. Puteți primi mai multe informații despre această opțiune aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Utilizarea datelor de către Google:
Google și afiliații săi pot păstra și utiliza, sub rezerva condițiilor din Politica de confidențialitate (pe care o puteți accesa la http://www.google.com/privacy.html, sau pe altă adresă URL pe care Google o poate furniza din când în când), informațiile colectate de-a lungul utilizării dvs. a „Google Analytics Information Disclosures and Sharing”.


Plugin-urile rețelelor de socializare

Sit-urile noastre pot utiliza plugin-urile rețelelor de socializare pentru a vă permite să partajați cu ușurință informații cu alte persoane. Când vizitați sit-urile noastre, operatorul plugin-ului rețelelor de socializare de pe website-ul nostru poate plasa un fișier cookie pe computerul dvs., care permite acelui operator să recunoască persoane de pe website-ul lor care au vizitat website-urile noastre. Dacă ați accesat anterior website-ul rețelei de socializare în timp ce navigați pe website-ul nostru, plugin-urile rețelelor de socializare pot permite ca website-ul rețelei de socializare să primească informații direct identificabile despre dvs. care arată că ați vizitat website-ul nostru. Plugin-ul rețelele de socializare poate colecta aceste informații pentru vizitatorii care s-au conectat la rețelele de socializare, indiferent dacă interacționează sau nu în mod specific cu plugin-ul de pe website-ul nostru. Plugin-urile rețelelor de socializare permit de asemenea sit-ului rețelei de socializare să împărtășească informații despre activitățile dvs. pe website-ul nostru cu alți utilizatori ai website-ului lor de socializare. Lilly nu controlează conținutul plugin-urilor rețelelor de socializare. Pentru mai multe informații despre plugin-urile rețelelor de socializare de pe website-urile rețelelor de socializare, ar trebui să consultați Politicile de confidențialitate și privind transmiterea datelor către terți aparținând acestor website-uri.


Cât timp păstrăm informațiile dvs.
Informațiile dvs. vor fi salvate pentru o perioadă de timp necesară îndeplinirii scopurilor legitime și legale ale afacerii, în conformitate cu politicile noastre de păstrare a evidențelor și cu legile și reglementările aplicabile.


Date cu caracter personal aparținând copiilor
Acest site nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Nu colectăm cu bună știință informații personale de la vreo persoană cu vârsta sub 16 ani.


Cum asigurăm informațiile dvs.
Oferim garanții fizice, electronice și procedurale rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui website. De exemplu, limităm accesul la aceste informații numai angajaților autorizați, furnizorilor de servicii și contractorilor care au nevoie de acces pentru a efectua activitățile descrise în această notă de informare. Deși ne străduim să furnizăm o securitate rezonabilă pentru informațiile pe care le prelucrăm și le menținem, niciun sistem de securitate nu poate preveni orice încălcare a securității.


Drepturile și preferințele dvs.
Aveți dreptul să solicitați informații de la noi cu privire la modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate și către cine pot fi transmise aceste informații. De asemenea, aveți dreptul să solicitați să vedeți și să obțineți o copie a datelor cu caracter personal pe care le avem despre dvs. precum și celelalte informații acoperite de dreptul de acces, să solicitați rectificarea acestora sau să solicitați ștergerea acestora, dreptul de a vă opune prelucrării în condițiile și limitele prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul la restricționarea prelucrării, precum și dreptul ca informațiile dvs. să fie transmise către dvs. sau unei alte entități sau persoane într-un format care poate fi citit, în circumstanțe limitate, potrivit dreptului la portabilitate. Dacă prelucrarea de date se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul oricând. Pot exista limitări privind capacitatea noastră de a ne conforma unei astfel de solicitări.


Cum să ne contactați
Puteți face oricare dintre solicitările de mai sus, contactând-ne la: Eli Lilly România SRL, Bucharest Business Park, Str. Menuetului nr. 12, Corp D, Et. 2, Sector 1, București, Cod 013713. De asemenea, puteți să ne contactați la adresa de mai sus dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate.


Cum să depuneți o plângere
Dacă doriți să adresați o plângere cu privire la modul în care am prelucrat datele dvs. cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa privacy@lilly.com care va investiga problema. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau credeți că modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal nu este în conformitate cu legea, puteți înregistra o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (DPA) sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.


Transferul internațional de date cu caracter personal
Lilly poate transmite date cu caracter personal aparținând dvs. altor afiliați Lilly din întreaga lume. Acești afiliați pot transmite la rândul lor date cu caracter personal aparținând dvs. altor afiliați Lilly. Unii dintre afiliații Lilly pot fi situați în țări care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Astfel, datele dumneavoastră pot fi transferate către următoarele state: (…). Cu toate acestea, toți afiliații Lilly sunt obligați să trateze datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu această informare. Pentru a obține informații suplimentare privind baza de transferuri și garanțiile pe care Lilly le pune la dispoziție pentru transferurile trans-frontaliere de date cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la privacy@lilly.com sau să vizitați https://www.lilly.com/privacy.


Link-uri către website-uri aparținând terțelor părți
Drept facilitate pentru vizitatorii noștri, acest website poate conține legături către alte website-uri deținute și operate de terțe părți despre care credem că ar putea oferi informații utile. Politicile și procedurile pe care le descriem în cuprinsul prezentei nu se aplică acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru colectarea sau utilizarea datelor cu caracter personal pe niciunul dintre website-urile terțelor părți. Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea de către terți a datelor cu caracter personal obținute prin utilizarea website-ului terț. Vă sugerăm să contactați aceste website-uri direct pentru informații despre politicile lor privind confidențialitatea, securitatea, colectarea și transmiterea de date.


Modificări ale practicilor noastre privind confidențialitatea
Putem actualiza din când în când această Politică de confidențialitate. La momentul actualizării, pentru comoditatea dvs., vom face ca varianta actualizată a politicii să fie disponibilă pe această pagină. Vom prelucra întotdeauna datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate în vigoare. Nu vom opera nicio prelucrare diferită sau o nouă dezvăluire a datelor dvs. cu caracter personal unei alte entități care utilizează datele dvs. cu caracter personal în scopuri proprii, decât dacă vă notificăm și vă oferim posibilitatea de a vă opune.


Ultima actualizare: 15/04/2019